حذف دروس سامانه ی آموزش مجازی برای سال تحصیلی 1401

حذف دروس سامانه ی آموزش مجازی برای سال تحصیلی 1401

از حسن زعفرانی در
Number of replies: 0
به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان گرامی می رساند کلیه ی دروس مجازی در سال تحصیلی 1401 در تاریخ 7 اسفند ازین سامانه حذف خواهد شد.
چنانچه نیاز به پشتیبان گیری دارید تا این تاریخ نسبت به تهیه ی پشتیبان اقدام نمایید