سامانه بایگانی نیم سال دوم و تابستان 1400

سامانه بایگانی نیم سال دوم و تابستان 1400

از حسن زعفرانی در
Number of replies: 0

به منظور بایگانی اطلاعات و درس های برگزار شده در نیم سال دوم تحصیلی و تابستان 1400، کلیه ی دروس موجود در این نیمسال در آدرس elearn14002.buqaen.ac.ir قابل دسترسی می باشد