خبرهای سایت

سامانه بایگانی نیم سال اول 1400

سامانه بایگانی نیم سال اول 1400

by حسن زعفرانی -
Number of replies: 0


به منظور بایگانی اطلاعات و درس های برگزار شده در نیم سال اول تحصیلی 1400، کلیه ی دروس موجود در این نیمسال در آدرس elearn14001.buqaen.ac.ir قابل دسترسی می باشد